Page 12 - EGO Magazine August 2019
P. 12

Y Ffarmers is now open!

                                          ACCA                    The pub has undergone a full
                                                                refurbishment due to our fire in
                                                                January 2018 and is now ready to
                                                                welcome you all back through our
                                                                doors. Give us a call if you’d like us
                                                                 to reserve you a table.

                             136 Maesglas, Cardigan. SA43 1AS                    Mae’r Ffarmers ar agor!
                        Telephone: 01239 571005  Mobile: 07557 448234  E-mail: arwyn@avaccountancy.cymru
                                                                Yn dilyn y tân fis Ionawr 2018,
                                                                 mae’r dafarn wedi cael ei
                           Financial & Management Accounts                     hadnewyddu ac yr ydym yn barod
                            Personal & Corporate Tax Returns                    i’ch croesawu yn ôl. Cysylltwch â ni
                                                                 os hoffech gadw bwrdd.
                           Bookkeeping including VAT Returns                       01974 261275
                                Payroll & CIS                           www.yffarmers.co.uk
                              General Business Advice

                        Prompt efficient service with a friendly smile!
                            Call us on 07557 448234 or
                                                      Run wild &free
                         email arwyn@avaccountancy.cymru


                                                      Bring a picnic and get close to nature YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Helen Pugh (rspb-images.com)
                                                      Open 9am-5pm
                                                      rspb.org.uk/ynys-hir
                                                      01654 700222
                                                      SY20 8TA


                                                        info@willdavey.co.uk
                                                        @trydanwilldavey
                                                        07581 173 684 / 01970 880593
        ADWEITHEG & REIKI
       REFLEXOLOGY & REIKI                                      Trydan
          BETHAN IFAN             J Selwyn Evans
         Cambria, Aberystwyth:                                   WILL DAVEY
                             Gwasanaethau Angladdol
          Iau - Sadwrn            Aberystwyth Funeral Services            Electrical & AV
         Thursday - Saturday
          01970 611785             Cyfarwyddwyr Angladdau
      earthstarshining@googlemail.com        D J Evans Funeral Directors
          07375422608                                         Certified Electrical Installation
                        Busnes teuluol lleol sydd A well established local         Audio, Visual & Data
                         wedi ei hen sefydlu.   family business.                 CCTV
                        Gwasanaeth personol, A personal, dignified and
                        tosturiol gydag urddas.  compassionate service.          Inspection & Testing
                         Gwasanaeth 24 awr.    24 hour service.
                        Ymweliadau yn y cartref.  Home visits.            Gosodiad Trydanol Ardystiedig

       108 Harbour House, Y Lanfa, Aberystwyth SY23 1AS                           Sain, Gweledol & Data        General adverts from £50 available
      Offices in Lampeter, Aberystwyth, Aberaeron and Tregaron  Penrhyncoch 01970 820249               CCTV               in The EGO® - e-mail
       W: www.pje.co.uk E: post@pje.co.uk T: 01970617917  Aberystwyth 01970 615328
                                                           Arolygu & Phrofi    APPROVED   contact@aberystwythego.co.uk
     Annual accounts, Bookkeeping, Taxation services, Payroll services,  Machynlleth 01654 700006                   CONTRACTOR     for further details.
        VAT returns, Estate and wealth planning.
    PJE Chartered Accountants is a trading name of Cyfri Cyfrifwyr Cyfyngedig, a company registered in Wales number 04993371  www.evansfuneraldirectors.co.uk

                            djevansfuneraldirectors@gmail.com          Nythfa, Pantycrug, Aberystwyth SY23 4EF

                                                   Untitled-3  1             19/09/2018  10:58
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17