Page 13 - EGO Magazine January 2020
P. 13

local // lleol                              local // lleol

 Gruff Rhys and the Super Furry Animals By // Gan


 Dilwyn Roberts-Young


 [Cymraeg yn dilwyn] The  fusion of styles across a
 Super Furry Animals were  zippy half hour pop album.
 formed in 1993 and have  African pop meets Welsh
 created a body of work  Americana’. The tracks are
 which is of an incredibly  full of reflection blended
 high standard. Rob Stringer  with a mischievous air of
 of Sony once described  positivity which is very
 their album ‘Rings Around  infectious. He celebrated
 the World’ (2001) as ‘a  Wales and the Welsh
 work of staggering genius’.  language and places that
 However, they are not a  celebrate in an international,
 band to rest on their laurels  multi-cultural dimension
 and band members have  which breaks all kinds of
 always pushed musical  boundaries.
 boundaries with a variety of  There is no doubt that his
 projects. work can prove to be an  Image by // llun gan Illtud Daniel
 Many in Aberystwyth  inspiration to the listener,  n nechrau mis Rhagfyr cefais
 enjoyed a wonderful evening  listeners such as Geordan  y fraint o wylio Gruff Rhys yn
 at the Arts Centre at the  Burress from Ohio who  perfformio yng Nghanolfan  Roedd y sain yn un llesmeiriol a gyda  gyngerdd yma yn Aberystwyth roedd  a ‘Gyrru, Gyrru, Gyrru’. Efallai, mai’r
 beginning of December in  started learning Welsh after  y Celfyddydau. Roedd hi’n  brwdfrydedd heintus N’famady Kouyate  rhywbeth yn annwyl a chynnes tu hwnt  uchafbwynt ymysg y clasuron oedd
 which Gruff Rhys of the  hearing the work of Gruff  noson fythgofiadwy gyda’r  roedd yr awyrgylch yn drydanol erbyn i  am y mynegiant ac yn ei fyfyrio. Roedd  ‘Y Teimlad’ - cân ddirdynnol Dave R.
 Super Furry Animals played  Rhys: “I didn’t really know  YTheatr y Werin yn orlawn a’r  Gruff Rhys ddod ar y llwyfan. San Walton (loudandquiet.com) mewn  Edwards, Datblygu! Beth yw’r teimlad
 gynulleidfa’n sylweddoli o fewn dim bod noson
 the tracks from his new  about the language until I  Roedd y noson yn ddathliad o album  adolygiad wedi cyfeirio at y llais hwnnw  hwnnw?
 arbennig o’n blaenau.
 album PANG! along with  listened to Gruff Rhys and  ddiweddaraf Gruff Rhys: PANG! Cawsom  yn ei adolygiad o PANG!
 Roedd y gyngerdd yn ddathliad o albwm
 some great classics from his  I really thought it was cool.  flas anghyffredin ar ganeuon oedd yn taro  Y teimlad, beth yw y teimlad?
 ddiweddaraf Gruff Rhys ac ar y llwyfan roedd
 back catalogue. It was an  I thought I could learn a  deuddeg, oedd yn heriol, yn codi gwen ac  ‘Tying the disparate musical strands together, Y teimlad, sydd heb esboniad?
 cerddorion megis “Kliph” Scurlock, gynt o’r
 evening which will be long  couple of words or phrases.  Flaming Lips ac Osian Gwynedd gynt o’r  yn llawn direidi a dyfeisgarwch cerddorol though, is Rhys’ charmingly unassuming  Y teimlad, beth yw y teimlad?
 remembered as one which  I started learning it out of  Sibrydion. Fodd bynnag, roedd y noson wedi  a geiriol. Wrth i’r gŵr o ardal Bethesda  mumble of a singing voice, weaving  Y teimlad, sy’n cael ei alw’n gariad.
 saw inventive words blended  curiosity, but then fell in love  dechrau gyda N’famady Kouyate ac roedd y  lifo o un gân i’r llall roedd rhywun yn  gorgeously concise melodies through each  Roedd y gynulleidfa yn gadael Theatr y
                  knotty song such that, even though sung
    teimlo bod y cyfuniad o offerynnau a’r
 with inventive musicianship  with it”. cerddor o Guinea yng ngorllewin Affrica yn rhan  rhythmau’n gyrru’r band a’r gynulleidfa  entirely in Welsh, it imbues the album with,  Werin yn gwenu o glust i glust yn gwybod
 including that of Guinea  Listening to PANG!  annatod o weddill y noson. ar daith oedd yn gyffrous a chyfforddus  variously, poignancy, wistfulness, summery  eu bod wedi cael profiad fyddai’n aros yn
 Balafon player N’famady  could be your first step to  Chwaraeodd N’famady Kouyate nifer  ar yr un pryd. optimism and a touch of nostalgic longing’. y cof. Dyma gerddor, dyma fardd sydd
 o offerynnau ond yr uchafbwynt oedd ei
 Kouyate.  a new world of wonder and  Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i erioed  bob amser yn rhannu, yn herio ac yn
 berfformiadau rhyfeddol ar y Balafon. Y mae’n
 Gethin Morgan, in his  enjoyment – the wonderful  wedi meddwl llawer am lais Gruff Rhys  Wedi i ni ddod i adnabod PANG! daeth  rhyfeddu ac sy’n gwthio ffiniau Cymru,
 offeryn sy’n draddodiadol i’w bobol ac yn
 review of the album in The  world of Gruff Rhys and  yn y gorffennol gan roi f’ystyriaeth  cyfle i glywed rhai o’r clasuron hynny  y Gymraeg a Chymreictod ar bob cyfle.
 ymdebygu i’r marimba sy’n fath o ‘xylophone’.
 Quietus describes ‘a joyful  Super Furry Animals. i’r gerddoriaeth a’r geiriau. Ond yn ei  sy’n aros yn y cof gan gynnwys ‘Valium’  Dyma Gruff Rhys!
                                      The EGO®    13.
 12.    The EGO®
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18