Page 13 - EGO Magazine August 2019
P. 13

Y Ffarmers is now open!

 ACCA              The pub has undergone a full
                refurbishment due to our fire in
                January 2018 and is now ready to
                welcome you all back through our
               doors. Give us a call if you’d like us
                 to reserve you a table.

 136 Maesglas, Cardigan. SA43 1AS Mae’r Ffarmers ar agor!
 Telephone: 01239 571005  Mobile: 07557 448234  E-mail: arwyn@avaccountancy.cymru
                Yn dilyn y tân fis Ionawr 2018,
                 mae’r dafarn wedi cael ei
  Financial & Management Accounts hadnewyddu ac yr ydym yn barod
  Personal & Corporate Tax Returns i’ch croesawu yn ôl. Cysylltwch â ni
                 os hoffech gadw bwrdd.
  Bookkeeping including VAT Returns   01974 261275
  Payroll & CIS          www.yffarmers.co.uk
  General Business Advice

 Prompt efficient service with a friendly smile!
 Call us on 07557 448234 or
     Run wild &free
 email arwyn@avaccountancy.cymru


      Bring a picnic and get close to nature YHR-1744-17-18: Llun/Photo: Helen Pugh (rspb-images.com)
      Open 9am-5pm
      rspb.org.uk/ynys-hir
      01654 700222
      SY20 8TA


       info@willdavey.co.uk
       @trydanwilldavey
       07581 173 684 / 01970 880593
 ADWEITHEG & REIKI
 REFLEXOLOGY & REIKI Trydan
 BETHAN IFAN   J Selwyn Evans
 Cambria, Aberystwyth:    WILL DAVEY
 Gwasanaethau Angladdol
 Iau - Sadwrn Aberystwyth Funeral Services Electrical & AV
 Thursday - Saturday
 01970 611785   Cyfarwyddwyr Angladdau
 earthstarshining@googlemail.com D J Evans Funeral Directors
 07375422608  Certified Electrical Installation
 Busnes teuluol lleol sydd A well established local Audio, Visual & Data
  wedi ei hen sefydlu.  family business. CCTV
 Gwasanaeth personol, A personal, dignified and
 tosturiol gydag urddas.  compassionate service.  Inspection & Testing
 Gwasanaeth 24 awr. 24 hour service.
 Ymweliadau yn y cartref. Home visits. Gosodiad Trydanol Ardystiedig

 108 Harbour House, Y Lanfa, Aberystwyth SY23 1AS  Sain, Gweledol & Data General adverts from £50 available
 Offices in Lampeter, Aberystwyth, Aberaeron and Tregaron  Penrhyncoch 01970 820249 CCTV  in The EGO® - e-mail
 W: www.pje.co.uk E: post@pje.co.uk T: 01970617917  Aberystwyth 01970 615328
           Arolygu & Phrofi    APPROVED  contact@aberystwythego.co.uk
 Annual accounts, Bookkeeping, Taxation services, Payroll services,  Machynlleth 01654 700006 CONTRACTOR for further details.
 VAT returns, Estate and wealth planning.
 PJE Chartered Accountants is a trading name of Cyfri Cyfrifwyr Cyfyngedig, a company registered in Wales number 04993371  www.evansfuneraldirectors.co.uk

 djevansfuneraldirectors@gmail.com Nythfa, Pantycrug, Aberystwyth SY23 4EF

   Untitled-3  1             19/09/2018  10:58
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18