Page 17 - Demo
P. 17


                  Pahammaedicter,OMyfanwy,YnllenwithlygaidduondiAthruddiautirionOMyfanwy,HebwridowrthfyngwelediPalemaerwênoeddardywefusFuncynnaunghariadffyddlonffôlPalemaesaindyeiriaumelysFundenunnghalonardyôlMewnpennodnewyddynfymywyddwiwedibodyntreuliollaweroamserymMerthyrTudfultrefenedigolJospehParry-cyfansoddwrygerddoriaethCafoddeieniynoym1841yn4ChapelRowacerbyncyrraedddeuddegmlwyddoedroeddyngweithioynffwrneisigwaithdurCyfarthfaSymudoddeidadiweithioynyRoughandReadyIronWorksynDanvillePennsylvaniaym1853asymudoddgweddilleideuluatoflwyddynynddiweddarachDysgoddgerddoriaethynlledanffurfioloddiwrthgydweithwyr,pangaeoddygwaithduramgyfnodadechreuoddgystadlumewnEisteddfodaurnaillochryrIweryddarllallCymaintoeddeilwyddiantfeliddoddychwelyddrosydŵriastudioganlwyddoiennillgraddoBrifysgolCaergrawntcyncyrraeddAberystwythifodynAthroCerddyBrifysgolymaBunbywynydrefo1874hyd1881gangwblhaudoethuriaethunwaithetooGaergrawntynycyfnodhwnnwYnôlgwefanTŷCerddroeddynddyneigyfnodynGristiondidwyllynllwyrymwrthodwrcadarnacynddynteuluachanddodueddefallaituagatfodychydigynhunanbwysigRoeddeigyfansoddiadaumwyuchelgeisioleeyroperaGymraeggyntaf,Blodwen(1878)aioratoriosEmmanuel(1880)aSaul(1892)yngynnyrcheucyfnodFeihanfarwolwydserchhynnyynyremyn-dônGymraegAberystwythacobosibynyrhan-gânGymraegenwocafollMyfanwy,syndwynigof,yngwblddiymdrechGymrurcymoeddgloycapelianghydffurfiolathraddodiadgwychycoraumeibionPanfufarwar17Chwefror,1903nododdyradroddiadargladdedigaethDr.JosephParryynYCeltNewyddganDewiFychanynnodibodunodywysogionygenedl…breninyganwedieigolliarolygfafelunEisteddfodgydagarweinyddionCymrumewncerddoriaethbarddoniaethllenyddiaethcanachelfynbresennolondbodpobunadeigrynareiruddacochenaidyneifynwesathrymderhiraethynpwysoareigalonGydachewrifelJohnCaleaJosephParrymaengwblsicrbodCymruynwladygân-ddoeheddiwacyforyTheEGO®17.
                
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21