Page 19 - Demo
P. 19


                  ticketsareavailablefromeitherHakaEntertainment(enquiries@hakaentertainmentcouk)orHuwDaviesofCorMeibionDeCymru(gareth_huw_davies@msncom)Mae 
we
Me
ganiferoflynyddoeddwedimyndersiGôrMeibionDeCymruganuddiwethafynEglwysSantPadarnLlanbadarnFawr.SefydlwydyCôryn1982gyda`rbwriadofyndasainCorauMeibiontraddodiadolCymreigledledybydMaerCôrynfalchoienwdaamganuharmonigorepertoireeangsyddyncynnwysalawonCymreigcaneuonosioeauCerdddetholiadauooperaacalawonpoblogaiddDawaelodaurCôrobobrhanoddeCymruiymarferionwythnosolmewn4lleoliadardrawsyrhanbarthMaerCôrcyfanynymarferbob2–3wythnosodangyfarwyddydeinCyfarwyddyddCerddRhiannonWilliamsErs1982maerCôrwediteithiooamgylchGogleddAmericaAmericaGanolAsiaEwropacAwstraliaynogystalwrthgwrsâChymruaLloegr.MaercôrhefydwedicymrydrhanmewnteithiaumordeithioloamgylchyBaltigarFjordsganganuaryllongynogystalagarytirmawr.YmaeganycôrhanesbalchogodiarianatwahanolelusennauacmaellawerowaithyCorerbuddachosionhaeddiannolYmgymerwydârdaithdramorddiweddarafymmisMedieleniiAwstriallecynhaliwydcyngherddaumewncadeirlannauaceglwysimawreddogynFiennaaSalzburgarcyffiniauYbwriadfumyndardaithdramorbobdwyflyneddacmaercôrynedrychymlaenatyteithiauCynhelircyngerddarycydgydaCorMeibionDeCymruaChôrMeibionAberystwythynEglwysSantPadarnLlanbadarnFawrarddyddSadwrn15fedHydref.YrartistiaidgwaddynygyngerddbyddCôrYsgolPenglaisaBoisyFroMaetocynnauargyferygyngerddargaelwrthAdloniantHaka(enquiries@hakaentertainmentcouk)neuHuwDaviesoGorMeibionDeCymru(gareth_huw_davies@msncom)TheEGO®19
                
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23