Page 2 - EGO Magazine August 2019
P. 2

YR HAF                   SUMMER          yn CyDA            at CAT   20 GORFFENNAF – 1 MEDI
                AF
     FED
                                  ST
                            TH
   • Canolfan ymwelwyr eco enwog         20 JULY – 1 SEPTEMBER
   • Rhaglen lawn o ddigwyddiadau i’r teulu   • Renowned eco visitor centre
   • Arddangosfeydd rhyngweithiol        • Packed programme of family events
   • Lle chwarae, caffi, siop a llawer mwy    • Interactive displays

   Ewch i’n gwefan i weld beth sy’n        • Playground, café, shop and more
   digwydd, a phryd!               See website for what’s happening when!
                                 www.cat.org.uk
                                 visit@cat.org.uk

                                 01654 705950
   1   2   3   4   5   6   7