Page 2 - Aberystwyth EGO March 2021
P. 2

A ydych chi’n                     Are you a


   gweithio ac yn                  working parent


  rhiant i blentyn                     of a 3 or 4


    3 neu 4 oed?                     year old?

   Gall y rhan fwyaf o rieni sy’n          Most working parents of 3 to
  gweithio sydd â phlant 3 i 4 oed          4 year olds across Wales can
  ledled Cymru hawlio arian tuag           now claim funds towards the
      at gost gofal plant.                cost of childcare.


      Gwnewch gais nawr:                   Apply now:
     www.ceredigion.gov.uk/              www.ceredigion.gov.uk/
       cynniggofalplant                  childcareoffer
   1   2   3   4   5   6   7