Page 2 - EGO Magazine December 2018
P. 2

3                                      3
                                                     chwrs                                    courses
                                                    £24.50                                   £24.50

                                                      y      Bwydlen Nadolig / Christmas Menu                per
                                                     person                                   person
                                                           I Gychwyn                    Starters
                                                         latiau Mezze i rhannu            Mezze platters for sharing
                                                     Hummus, hummus betys, zacusca, falafel,   Hummus, beetroot hummus, zacusca, falafel,
                                                        olifau, llysiau wedi’u piclo, pita    mixed olives, pickled vegetables & pitta

                                                            Prif Gwrs                  Main course
                                                         dewiswch un o’r ganlynol          choose one from the following
                                                      Ballotine Cyw Iar, stwffin cnau pistasio   Za’atar crusted chicken ballotine, pistachio
                                                        a bricyll, beurre blanc saets       & apricot stuffing, sage beurre blanc
                                                     Eog sitrws sbeislyd, lemwn griliedig, fatoush  Citrus spiced salmon, chargrilled lemon, fatoush
                                                     Borek – pei filo gyda stwffin sbigoglys, ffeta a  Borek – filo pastry filled with spinach,
                                                     chnau pinwydd, saws tomato wedi’u rhostio    feta, pine nuts, roasted tomato sauce
                                                        (opsiwn feganaidd ar gael)           (vegan option available)
                                                         Wedi eu gweini gyda:               All served with:
                                                      Salad kale, pwmpen cnau menyn wedi’u     Kale, roasted butternut squash, cranberry
                                                         rhostio, llugaeron a almon           & toasted almond salad
                                                    Salad moron, bresych gwyn, seleriac, nionod coch  Carrot, white cabbage, celeriac, pickled red onion,
                                                    wedi’u piclo, hadau sesame du, lemwn, garlleg, mel  black sesame seeds, lemon, garlic, honey
                                                       Tatws newydd, tomatos, olifau du,     New potatoes, sage, black olives, semi dried
                                                          saets, persli, lemwn            tomatoes, parsley & lemon


                                                            Pwdinau                    Desserts
                                                         dewiswch un o’r ganlynol          choose one from the following
                                                          Detholiad o faclafa              Baklava selection
                                                    Pwdin bara menyn panettone, Creme Anglaise  Panettone bread & butter pudding, Creme Anglaise
                                                     Mousse siocled, sorbet mafon a prosecco   Chocolate Mousse, raspberry & prosecco sorbet


                                                   Mae angen blaendal o £10.00 y person na ellir ei ad-dalu i gadarnhau’r archeb. Sicrhewch eich bod yn rhoi archeb eich
                                                   parti i ni o leiaf 7 diwrnod o flaen llaw. / A £10.00 per person non-refundable deposit is required to confirm the booking.
                                                   Please ensure that you provide us with the order for your party at least 7 days in advance.


                                                    Te Prynhawn Nos Galan                  New Year’s Eve Afternoon Tea
                                                    £25 y person gan gynnwys                 £25 per person including a
                                                    gwydraid o brosecco.      New Years Eve      glass of prosecco.
                                                                    Nos Galan
                                                    3yp – 5.30yp. Trwy archeb yn unig.            3pm – 5.30pm. By reservation only.
                                                    Gellid ei brynu fel anrheg Nadolig,           Could be bought as a Christmas
                                                    mae tocynnau anrheg ar gael!               present, gift vouchers available!
                                                    Swper Nos Galan                     New Year’s Eve Dinner
                                                    Bwydlen arferol a prydiau                Bookings now being taken. Our
                                                    arbennig. Cysylltwch yn fuan               regular menu plus specials. Book
                                                    er mwyn sicrhau lle.                   soon to avoid disappointment.

                                                   10 Stryd Y Farchnad / 10 Market Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DL
                                                   01970 358300  info@medina-aberystwyth.co.uk  www.medina-aberystwyth.co.uk                                                  3927_Medina_EGO_Christmas_Ad_Oct18_V1_FIN.indd  1                  11/10/2018  11:19
   1   2   3   4   5   6   7