Page 2 - EGO Magazine June 2019
P. 2

www.teithiautango.co.uk
                                                     www.tangotours.co.uk
                                                        01970 631737


            Ymwelwch â’n gwefan newydd!

                Visit our new website!

         www.siopypethe.cymru            10% bant i ddarllenwyr Ego yn mis Mehefin
                  yn defnyddio cod: Ego10                     Teithiau ar gyfer unigolion a grwpiau!
                                                     Tours for individuals & groups!
               10% off for Ego readers in June
                  using the code: Ego10                                                      Fedrwch trefnu eich taith
                                                                                  i America Ladin yma yn
                                                                                     Aberystwyth!

                                                                                  You can arrange a tour to
                                                                                   Latin America right here
                                                                                    in Aberystwyth!                                                    Dewch i weld ni yn y swyddfa
                                                      poetha yn Aberystwyth!
           01970 617120 | post@siopypethe.cymru                       - Uwchben Domino’s Pizza
            3 Sgwâr Owain Glyndŵr | Aberystwyth                          ar Heol Alexandra

                                                    Come and see us in the hottest
                                                      office in Aberystwyth!
                                                      - Above Domino’s Pizza
                                                        on Alexandra Rd
   1   2   3   4   5   6   7