Page 2 - Aberystwyth EGO October 2021
P. 2

Croeso’n ôl!

         Welcome back!    Mae ein horielau ar agor ac mae gwledd o arddangosfeydd yn eich
                  disgwyl dros yr haf …

    Our galleries are now open with a variety of exhibitions this summer…


     Nick Treharne: Portread o Gymru | A Portrait of Wales

                 19.07.21 - 28.05.22


                 Ar Bapur | On Paper
                 19.07.21 - 12.02.22


             Byd Llenyddol Paul Peter Piech |

           The Literary World of Paul Peter Piech

                 19.07.21 - 04.12.22
        I archebu tocyn ewch i: | To book your ticket visit: www.llyfrgell.cymru
           llgcymrunlwales     @LLGCymru | @NLWales     @librarywales

               gofyn@llyfrgell.cymru  01970 632800


                  Lorem ipsum
   1   2   3   4   5   6   7