Page 2 - Aberystwyth EGO July 2021
P. 2

Lle i Ddarganfod … o adref!
    A Place to Discover … from home!


    Ewch i’n gwefan              Visit our website                      treehouse
    llyfrgell.cymru a chwilio         library.wales and search or
    neu bori ein casgliadau          browse our numerous and                 Homemade, organic dinner made easy.
    ar-lein helaeth ac             varied online collections:
    amrywiol:

   • Llyfrau

   • Papurau     • Mapiau         • Books                        • Tofu katsu curry  • Ratatouille bake
    Newydd     • Darluniau        • Newspapers                      • Beef & mushroom • Smoked paprika

   • Llawysgrifau                                             Stroganoff    Chicken, red pepper
                                                               and olive pie
                                        • Maps
                                        • Pictures
                                                         OUR READY MEALS CHANGE REGULARLY.
                                                     01970615791 . www.tcth.co.uk - unit 6, yr hen ysgol, aberystwyth
        Beth bynnag eich diddordebau –        Whatever your interests - family history,  Gwaith Treehouse Gorffennaf 2020.indd  1 09/07/2020  13:24
        hanes teulu, gwaith academaidd        academic work or simply just browsing
        neu bori trwy weithiau celf hardd,      through beautiful artworks, there’s plenty
        mae digonedd i ddysgu a difyrru.       to inform and entertain.              Digwyddiadau Ar-lein | Online Events

      Mae’r Llyfrgell yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein rheolaidd ar Zoom a
      Facebook.
                                                                          Feb to July 2021
      Am fanylion llawn ein digwyddiadau ewch i: digwyddiadau.llyfrgell.cymru
      The Library holds a regular programme of online events on Zoom and Facebook.

      For full details of our events go to: events.library.wales


                      www.llyfrgell.cymru | www.library.wales | gofyn@llyfrgell.cymru | enquire@library.wales

                         @NLWales | @LLGCymru   llgcymrunlwales   @librarywales
   1   2   3   4   5   6   7