Page 20 - EGO Magazine January 2020
P. 20

Rhys Meirion
                                                          Yn rhannu llwyfan gyda’i ferch Elan a
    Cymanfa Codi’r To                                              gwesteion arbennig
                                                             Supported by his daughter Elan
                                                             and special guests.

    Gan Rocet Arwel Jones                    Phyllis a Merêd. Image by // llun gan R Arwel Jones
    In a personal piece the author                                    Côr Meibion Aberystwyth
    speaks about the folk singing                                    Côr Ger y Lli
                                                      Bois y Fro
    event held in Arad Goch Theatre
                                                      Penglais School Brass Band & Choir.
    at the end of November to                                      Elan Meirion
    commemorate the centenary of                                    Chwefror 8 February 7.30pm Neuadd Fawr | Great Hall
    the birth of the late Dr Meredydd                                   £12.50/£7.50
    Evans, known far and wide in                                     Early bird £10 / £5 (cyn Rhagfyr 31 | before December 31)
    Wales as ‘Merêd’. The author
    and Merêd were great friends.
    The ‘cymanfa’ was just one of
    many held around Wales to
    remember Merêd who, with                                                    15 Baker Street, Aberystwyth,
                                                                     SY23 2BJ
    Phillys Kinney, his widow,                                                   17 Market Street, Aberaeron,
                                                                     SA46 0AU
    contributed hugely to promoting                                                  01970 611555
    and preserving Welsh-language                                                 www.probertandwilliams.co.uk
    folk music. The events raised
    money for the William Salesbury                                   Air Puff free sight test
    Trust, which offers scholarships
                                                      Has the air puff pressure check ever put you off
    to students wishing to study                                    seeing your optician?
    through the medium of Welsh at
                                                      Introducing the Icare ic100 Tonometer, a state of
    degree-level.                                            the art pressure check without a puff of air.
                                                      Book your stress free eye exam today.
        oedd Theatr Arad Goch  meddai rhywun. ‘Na fyddai!’, medda
        bron yn llawn nos Wener  finnau, ‘Fydda fo’n troi yn ei fedd!’ Nid                  I have been blown away by our patient’s responses to this
        29 Tachwedd ar gyfer y  oherwydd y cymanfaoedd ond oherwydd  y byddan nhw’n mynd â rhywfaint o   instrument.
        Gymanfa Werin i nodi  fod y cyfan yn digwydd yn ei enw o. ysbrydoliaeth o’r noson efo nhw i’r    It has truly revolutionised pressure checks and quashed
        canmlwyddiant geni  Fe fydda fo wedi mwynhau clywed y  dyfodol.                   anxieties over the air puff.
   RMerêd a chodi arian i    canu a gweld cymaint yn mwynhau. Ac fe  I mi roedd Merêd fel y tad a gollais   - Ceri Probert, BSc(Hons) MCOptom Prof Cert Glauc Prof Cert Med  Holiday Homes By The Sea
    Ymddiriedolaeth Williams Salesbury i  fydda fo wrth ei fodd bod pobl wedi bod  neu’r taid na ches i erioed mohono. Fel  Ret PGDip DipTp (IP) Optometrist Director from £9995.00
    gefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr  mor hael gyda’r ymddiriedolaeth. taid i mhlant i. Yn hunanol fe hoffwn i
    y Coleg Cymraeg. Erbyn i chi ddarllen  A dyna fydda fo wedi ei fwynhau fwyaf  feddwl bod hynny’n arbennig i’n teulu                   01970 820579
    hwn fydd tua mil o bobl o Gaernarfon  am y gymanfa yn Aber, y ffaith bod tri  ni. Ond y gwir yw mai’r hyn oedd yn
    i Gasnewydd a thrwy Llanegryn a  pherson ifanc wedi canu yno, Ela Mablen, arbennig amdano fo oedd fod unigolion a                   Clarach Bay Holiday Village
    Thanygrisiau wedi dod at ei gilydd i  Ioan Mabbutt a Cadi Williams. Pob un yn theuluoedd ledled Cymru yn teimlo felly                    Clarach Bay
    ddathlu.           wirioneddol wych ac yn ymuno i ddathlu  amdano fo a Phyllis. Pen blwydd hapus                          Aberystwyth
     ‘Fyddai Merêd wedi mwynhau!’,  geni yr hen, hen ddyn yma. A gobeithio  hen ffrind!                                     SY23 3DT
                                                      £20 off Maui Jim Sunglasses
                                                       with a valid EGO voucher

    20.    The EGO®
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25