Page 3 - EGO Magazine December 2018
P. 3

3                                      3
     chwrs                                   courses
   £24.50                                    £24.50

      y      Bwydlen Nadolig / Christmas Menu                per
    person                                    person
           I Gychwyn                   Starters
         latiau Mezze i rhannu            Mezze platters for sharing
     Hummus, hummus betys, zacusca, falafel,    Hummus, beetroot hummus, zacusca, falafel,
       olifau, llysiau wedi’u piclo, pita     mixed olives, pickled vegetables & pitta

           Prif Gwrs                  Main course
        dewiswch un o’r ganlynol           choose one from the following
      Ballotine Cyw Iar, stwffin cnau pistasio   Za’atar crusted chicken ballotine, pistachio
        a bricyll, beurre blanc saets       & apricot stuffing, sage beurre blanc
    Eog sitrws sbeislyd, lemwn griliedig, fatoush  Citrus spiced salmon, chargrilled lemon, fatoush
    Borek – pei filo gyda stwffin sbigoglys, ffeta a  Borek – filo pastry filled with spinach,
     chnau pinwydd, saws tomato wedi’u rhostio    feta, pine nuts, roasted tomato sauce
        (opsiwn feganaidd ar gael)           (vegan option available)
         Wedi eu gweini gyda:               All served with:
     Salad kale, pwmpen cnau menyn wedi’u     Kale, roasted butternut squash, cranberry
        rhostio, llugaeron a almon           & toasted almond salad
    Salad moron, bresych gwyn, seleriac, nionod coch  Carrot, white cabbage, celeriac, pickled red onion,
   wedi’u piclo, hadau sesame du, lemwn, garlleg, mel  black sesame seeds, lemon, garlic, honey
       Tatws newydd, tomatos, olifau du,     New potatoes, sage, black olives, semi dried
          saets, persli, lemwn            tomatoes, parsley & lemon


            Pwdinau                    Desserts
        dewiswch un o’r ganlynol           choose one from the following
          Detholiad o faclafa              Baklava selection
    Pwdin bara menyn panettone, Creme Anglaise  Panettone bread & butter pudding, Creme Anglaise
     Mousse siocled, sorbet mafon a prosecco   Chocolate Mousse, raspberry & prosecco sorbet


   Mae angen blaendal o £10.00 y person na ellir ei ad-dalu i gadarnhau’r archeb. Sicrhewch eich bod yn rhoi archeb eich
   parti i ni o leiaf 7 diwrnod o flaen llaw. / A £10.00 per person non-refundable deposit is required to confirm the booking.
   Please ensure that you provide us with the order for your party at least 7 days in advance.


    Te Prynhawn Nos Galan                   New Year’s Eve Afternoon Tea
    £25 y person gan gynnwys                 £25 per person including a
    gwydraid o brosecco.      New Years Eve       glass of prosecco.
                    Nos Galan
    3yp – 5.30yp. Trwy archeb yn unig.            3pm – 5.30pm. By reservation only.
    Gellid ei brynu fel anrheg Nadolig,            Could be bought as a Christmas
    mae tocynnau anrheg ar gael!               present, gift vouchers available!
    Swper Nos Galan                      New Year’s Eve Dinner
    Bwydlen arferol a prydiau                 Bookings now being taken. Our
    arbennig. Cysylltwch yn fuan               regular menu plus specials. Book
    er mwyn sicrhau lle.                   soon to avoid disappointment.

   10 Stryd Y Farchnad / 10 Market Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1DL
   01970 358300  info@medina-aberystwyth.co.uk  www.medina-aberystwyth.co.uk 3927_Medina_EGO_Christmas_Ad_Oct18_V1_FIN.indd  1                  11/10/2018  11:19
   1   2   3   4   5   6   7   8