Page 3 - EGO Magazine August 2019
P. 3

YR HAF SUMMER yn CyDA at CAT 20 GORFFENNAF – 1 MEDI
 AF
 FED
 ST
 TH
 • Canolfan ymwelwyr eco enwog  20 JULY – 1 SEPTEMBER
 • Rhaglen lawn o ddigwyddiadau i’r teulu • Renowned eco visitor centre
 • Arddangosfeydd rhyngweithiol  • Packed programme of family events
 • Lle chwarae, caffi, siop a llawer mwy • Interactive displays

 Ewch i’n gwefan i weld beth sy’n  • Playground, café, shop and more
 digwydd, a phryd!  See website for what’s happening when!
 www.cat.org.uk
 visit@cat.org.uk

 01654 705950
   1   2   3   4   5   6   7   8