Page 3 - EGO Magazine June 2019
P. 3

www.teithiautango.co.uk
    www.tangotours.co.uk
        01970 631737


 Ymwelwch â’n gwefan newydd!

 Visit our new website!

 www.siopypethe.cymru 10% bant i ddarllenwyr Ego yn mis Mehefin
 yn defnyddio cod: Ego10  Teithiau ar gyfer unigolion a grwpiau!
     Tours for individuals & groups!
 10% off for Ego readers in June
 using the code: Ego10                       Fedrwch trefnu eich taith
                                  i America Ladin yma yn
                                     Aberystwyth!

                                  You can arrange a tour to
                                  Latin America right here
                                    in Aberystwyth!    Dewch i weld ni yn y swyddfa
      poetha yn Aberystwyth!
 01970 617120 | post@siopypethe.cymru - Uwchben Domino’s Pizza
 3 Sgwâr Owain Glyndŵr | Aberystwyth ar Heol Alexandra

    Come and see us in the hottest
      office in Aberystwyth!
      - Above Domino’s Pizza
       on Alexandra Rd
   1   2   3   4   5   6   7   8