Page 3 - EGO Magazine July 2019
P. 3

27 Gorffennaf – 3 Awst www.teithiautango.co.uk
    www.tangotours.co.uk
 27 July – 3 August  01970 631737


 Gŵyl wyth diwrnod o
 gyngherddau a chyrsiau yn
 Aberystwyth


 Eight day festival of concerts and
 courses in Aberystwyth
 aberystwythartscentre.co.uk

 musicfestaberystwyth.org
 01970 62 32 32 Teithiau ar gyfer unigolion a grwpiau!

     Tours for individuals & groups!


                                  Fedrwch trefnu eich taith
                                  i America Ladin yma yn
                                     Aberystwyth!

                                  You can arrange a tour to
                                  Latin America right here
                                    in Aberystwyth! Book, Music and Lyrics by LIONEL BART


 Awst 9 - 31 August


    Dewch i weld ni yn y swyddfa
      poetha yn Aberystwyth!
     - Uwchben Domino’s Pizza
       ar Heol Alexandra

    Come and see us in the hottest
      office in Aberystwyth!
      - Above Domino’s Pizza
       on Alexandra Rd
   1   2   3   4   5   6   7   8