Page 3 - Aberystwyth EGO June 2021
P. 3

Lle i Ddarganfod … o adref!
 A Place to Discover … from home!


 Ewch i’n gwefan  Visit our website          treehouse
 llyfrgell.cymru a chwilio  library.wales and search or
 neu bori ein casgliadau  browse our numerous and  Homemade, organic dinner made easy.
 ar-lein helaeth ac  varied online collections:
 amrywiol:

 • Llyfrau

 • Papurau • Mapiau • Books enquiries@catalina.cymru • Tofu katsu curry • Ratatouille bake
 Newydd • Darluniau Tel - 01970 623480       • Beef & mushroom • Smoked paprika

 • Llawysgrifau • Newspapers              Stroganoff    Chicken, red pepper
 • Maps                                 and olive pie

 • Pictures

                              OUR READY MEALS CHANGE REGULARLY.
                           01970615791 . www.tcth.co.uk - unit 6, yr hen ysgol, aberystwyth
 Beth bynnag eich diddordebau –  Whatever your interests - family history,
 hanes teulu, gwaith academaidd  academic work or simply just browsing  Gwaith Treehouse Gorffennaf 2020.indd  1 09/07/2020  13:24
 neu bori trwy weithiau celf hardd,  through beautiful artworks, there’s plenty
 mae digonedd i ddysgu a difyrru. to inform and entertain. Digwyddiadau Ar-lein | Online Events

 Mae’r Llyfrgell yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein rheolaidd ar Zoom a
 Facebook.
                          Feb to July 2021
 Am fanylion llawn ein digwyddiadau ewch i: digwyddiadau.llyfrgell.cymru
 The Library holds a regular programme of online events on Zoom and Facebook.

 For full details of our events go to: events.library.wales www.llyfrgell.cymru | www.library.wales | gofyn@llyfrgell.cymru | enquire@library.wales

  @NLWales | @LLGCymru   llgcymrunlwales   @librarywales
   1   2   3   4   5   6   7   8