Page 3 - Aberystwyth EGO March 2021
P. 3

A ydych chi’n  Are you a


 gweithio ac yn  working parent


 rhiant i blentyn  of a 3 or 4


 3 neu 4 oed? year old?

    www.siopypethe.cymru | 01970 617120

            Defnyddiwch Côd EGO10 i dderbyn
 Gall y rhan fwyaf o rieni sy’n  Most working parents of 3 to
 gweithio sydd â phlant 3 i 4 oed  4 year olds across Wales can  10% bant yn y siop neu ar ein gwefan
 ledled Cymru hawlio arian tuag  now claim funds towards the  Use dicsount code EGO10 to recieve
 at gost gofal plant. cost of childcare.
           10% off any SHOP OR website order

 Gwnewch gais nawr:  Apply now:
 www.ceredigion.gov.uk/ www.ceredigion.gov.uk/
 cynniggofalplant childcareoffer
   1   2   3   4   5   6   7   8