Page 3 - Aberystwyth EGO July 2021
P. 3

Lle i Ddarganfod … o adref!
 A Place to Discover … from home!


 Ewch i’n gwefan  Visit our website  treehouse
 llyfrgell.cymru a chwilio  library.wales and search or
 neu bori ein casgliadau  browse our numerous and  Homemade, organic dinner made easy.
 ar-lein helaeth ac  varied online collections:
 amrywiol:

 • Llyfrau

 • Papurau  • Mapiau • Books • Tofu katsu curry  • Ratatouille bake
  Newydd • Darluniau  • Newspapers • Beef & mushroom • Smoked paprika

 • Llawysgrifau Stroganoff  Chicken, red pepper
               and olive pie
 • Maps
 • Pictures
         OUR READY MEALS CHANGE REGULARLY.
     01970615791 . www.tcth.co.uk - unit 6, yr hen ysgol, aberystwyth
 Beth bynnag eich diddordebau –  Whatever your interests - family history,  Gwaith Treehouse Gorffennaf 2020.indd  1 09/07/2020  13:24
 hanes teulu, gwaith academaidd  academic work or simply just browsing
 neu bori trwy weithiau celf hardd,  through beautiful artworks, there’s plenty
 mae digonedd i ddysgu a difyrru. to inform and entertain. Digwyddiadau Ar-lein | Online Events

 Mae’r Llyfrgell yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein rheolaidd ar Zoom a
 Facebook.
                          Feb to July 2021
 Am fanylion llawn ein digwyddiadau ewch i: digwyddiadau.llyfrgell.cymru
 The Library holds a regular programme of online events on Zoom and Facebook.

 For full details of our events go to: events.library.wales


 www.llyfrgell.cymru | www.library.wales | gofyn@llyfrgell.cymru | enquire@library.wales

  @NLWales | @LLGCymru   llgcymrunlwales   @librarywales
   1   2   3   4   5   6   7   8